Zde zamluvit
Arberland Bayerischer Wald
Beschilderung zum Rissloch - Bodenmais
Das ARBERLAND-Team zieht an einem Strang.
Markierung der Wanderwege im ARBERLAND
Scroll down

Uzavřené turistické cesty v oblasti ARBERLAND

Informace o těžbě dřeva nebo ochraně hnízdících sokolů stěhovavých. Obchvaty, nutné k odstranění následků polomů po vichřicích, případně uzávěrky cest v důsledku jiných akcí.

  • Servis schůdnosti cest pro turisty v oblasti Národního parku vždy k dispozice zde: aktuell informiert.