Zde zamluvit
Arberland Bayerischer Wald
Beschilderung zum Rissloch - Bodenmais
Das ARBERLAND-Team zieht an einem Strang.
Markierung der Wanderwege im ARBERLAND
Scroll down

Uzavřené turistické cesty v oblasti ARBERLAND

  • Servis schůdnosti cest pro turisty v oblasti Národního parku vždy k dispozice zde: aktuell informiert.

 

Informace o těžbě dřeva nebo ochraně hnízdících sokolů stěhovavých. Obchvaty, nutné k odstranění následků polomů po vichřicích, případně uzávěrky cest v důsledku jiných akcí.

Hnízdění sokola stěhovavého se díky mírnému počasí očekává o něco dříve
Turistická stezka přes Höllbachgespreng bude uzavřena již od 1. února
Lindberg/Grafenau. Stejně jako v předchozích letech bude turistická stezka přes Höllbachgespreng pod vrcholem Großer Falkenstein pro návštěvníky národního parku uzavřena, letos však již od 1. února 2023. Důvodem je umožnění nerušeného hnízdění teritoriálního sokola stěhovavého.
"Vzhledem k relativně mírné zimě nemůžeme v současné době vyloučit, že se sokoli stěhovaví letos začnou pářit dříve. To by také znamenalo dřívější začátek hnízdění v Höllbachgesprengu," vysvětluje Jochen Linner, který je na správě národního parku zodpovědný za ochranu přírody a druhů. "Proto letos uzavíráme turistickou stezku mezi vodopády Höllbach a křižovatkou lesních cest Hüttensteig o dva týdny dříve než loni." Od 1. února 2023 nebude stezka se značkami Zelený trojúhelník a Borůvka návštěvníkům přístupná, a to nejprve do 30. dubna.
Pro populaci sokola stěhovavého, která je v Bavorském lese stále ohrožena, má velký význam známá turistická oblast pod horou Großer Falkenstein. "Bohužel v oblasti národního parku není mnoho míst, která by byla vhodná pro vyvedení mláďat sokola stěhovavého," vysvětluje Jochen Linner. "K tomu potřebují sokoli stěhovaví co nejnepřístupnější strmé skály, které jsou dobře chráněny před povětrnostními vlivy. Höllbachgespreng je proto ideálním místem, jak ukázaly chovatelské úspěchy posledních let. O to důležitější je, aby zvířata byla během páření a odchovu mláďat co nejméně rušena." Pouze odborníci z Landesbund für Vogelschutz a zaměstnanci národního parku občas zpovzdálí nahlédnou do hnízdiště, aby zjistili, zda probíhá vyvádění mláďat nebo zda je úspěšné. V případě potřeby bude uzavírka turistické stezky přes Höllbachgespreng prodloužena až do 30. června.
O zážitek z přírody u vodopádů Höllbach však návštěvníci nemusí přijít ani během uzavírky. Teprve odtud vedou jasně vyznačené odbočky přes turistickou trasu Silberblatt a Sulzschachten na Großer Falkenstein. Správa národního parku apeluje na návštěvníky, aby dodržovali dočasnou uzávěru cest a obecně zákaz vstupu na cesty v jádrové zóně. I další ohrožení obyvatelé národního parku, například tetřev hlušec, jsou během hnízdění velmi citliví na rušení. V jádrové zóně národního parku se proto až do 15. července 2023 nesmí používat jiné neznačené stezky a cesty.